Bejegyzések kategóriánként
Képgaléria

MAGYAR ASZFALTIPARI EGYESÜLÉS

HAPA (Hungarian Asphalt Pavement Association)

(Alapítva: 1992. július 21.)

ALAPVETÉS

A Magyar Aszfaltipari Egyesülés (HAPA) a Cégbíróságon bejegyzett szervezet, olyan szakmai szövetség, amelynek munkájában az aszfaltgyártók, aszfaltútépítők tagként, az aszfaltútépítés szélesebb körű megvalósításában résztvevôk pedig társult tagként vesznek részt.

A HAPA CÉLJAI ÉS FELADATAI

Az aszfaltútépítés és a magyar aszfaltipar tiszta és pozitív képének javítása, megőrzése;
Az együttműködés keresése a hasonló társulatokkal és közintézményekkel a tagok, a megrendelők és az üzemeltetők tájékoztatásának javítása céljából;
Az együttműködés biztosítása a megrendelői szervezetek és a kivitelezők között a kifejezetten szakmai kérdések megvitatása érdekében működő HAPA munkacsoportok keretén belül;
Civil szervezetként működni,de profi kommunikációs központként a tagok szempontjait képviselni iparági szinten;
Az iparágat érintő törvényekhez és rendeletekhez a lényeges alapadatok összegyűjtése az ipar különböző témákról alkotott álláspontjának figyelembevételével;
Érdekképviselet az aszfaltútépítést érintő műszaki szabályozásban;
Fejlesztés, információcsere és a kutatás-fejlesztés ösztönzése az aszfaltipar minden területére kiterjedően, a közös feladatok végrehajtása a források maximalizálásával és optimalizálásával;
Az aszfalt reklámozása az utak építéséhez és karbantartásához;
Az aszfaltok magas minőségi színvonalú gyártásának és bedolgozásának biztosítása;
Az aszfalt környezetbarát képének megőrzése.

A SZERVEZET

1974-1992 között az Aszfaltútépítő Vállalat és a Betonútépítő Vállalat az EAPA (European Asphalt Pavement Association)társult tagja volt.
1992 óta a HAPA az EAPA rendes tagja.
A HAPA legfőbb vezető szerve a Taggyűlés.
A törvényes működés biztosítására Felügyelő Bizottság dolgozik.
Igazgató: Veress Tibor.

TEVÉKENYSÉGEK

A fontosabb célok eléréséhez a következők szükségesek:

 • Közös feladatok végrehajtása;
 • Rendszeres megbeszélések és találkozók a magyar és európai intézményekkel;
 • Munkacsoportok: jelenleg működik a technológiai és műszaki munkacsoport, a bitumen és adalékanyagok munkacsoport, és a környezet- és egészségvédelmi munkacsoport.
 • Kiadványok: A HAPA rendszeresen terjeszt híreket, félévente jelenteti meg “Az Aszfalt” folyóiratot, közölve benne az európai aszfaltipar mindenkori szintjének állását is;
 • Évenként konferenciát szervez;
 • Évenként megrendezi a “Fiatal mérnökök fórumát”.
 • A részvétel ösztönzése a kutatás-fejlesztési programokban;
 • Részvétel a CEN munkájában ösztönözve az európai szabványosítási tevékenységet;
 • Részvétel az EU HAPA tevékenységének megfelelő bizottságaiban.

 

HUNGARIAN ASPHALT PAVEMENT ASSOCIATION
HAPA (Magyar Aszfaltipari Egyesülés)

(Founded: 21 July 1992)

FUNDAMENTAL LAW

The Hungarian Asphalt Pavement Association (HAPA), registered at the court of registration, is such a professional union, which includes the work of asphalt manufacturers and asphalt road builders as members, and people, who participate more extensively in asphalt road building as associated members.

THE AIMS AND TASKS OF HAPA

Building asphalt roads, improving and maintaining the Hungarian asphalt industry’s clean and positive image; Seeking cooperation with similar corporations and public institutions in order to improve the information of members, clients and operators; Providing cooperation between the client organizations and the implementers in the frameworks of HAPA work teams, which are operating in order to discuss especially professional questions; Operating as a non-governmental organization, but representing the members on an industrial level as a professional communicational centre; Accumulating important basic data related to the statutes and decrees of the industry, taking the industry’s standpoint of the different topics into account; Advocacy in the technical regulations related to asphalt road building; Improvement, exchange of information and incitement of Research and Development including all the fields in the asphalt industry, carrying out joint tasks with the maximization and optimisation of resources; Advertising asphalt for building and maintaining roads; Providing high-quality production and incorporation of the asphalt; Maintaining the environment-friendly image of asphalt.

THE ASSOCIATION

The Asphalt Construction Enterprise and the Pavement Construction Enterprise were associate members of EAPA (European Asphalt Pavement Association) between 1974 and 1992. HAPA is the regular member of EAPA since 1992. The main governing agency of the HAPA is the Member’s Meeting. The Supervisory Board provides lawful operation.
Director: Tibor Veress.

ACTIVITIES

In order to achieve the most important objectives, the following activities are needed:

 • Carrying out joint tasks;
 • Regular discussions and meetings with Hungarian and European institutions;
 • Work teams: At the moment the technological and technical work team, the bitumen and the additive work team, and the environment and health protection work team are its functioning teams.
 • Publications: HAPA publishes news twice a year in its journal, “The Asphalt”, reporting the current position of the European asphalt industry;
 • Organising conferences every year;
 • Organising the “Young engineers’ forum” every year.
 • Encouraging participation in Research and Development programmes;
 • Participation in the work of CEN, promoting the European standardization activities;
 • Participation in the EU HAPA activities’ corresponding commissions.

Proper evaluation. Performance stability evaluation and control of the construction products, as an appointed and registered organization. Certification of supervision of the asphalt mixing sites’ factory production control.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.